Vad är Skärgårdshandlarna ?

En företagarförening som startade 1988. Består idag av 25 butiker i Stockholms skärgård, från Arholma i norr till Landsort i söder.

Vi verkar för att bevaka skärgårdshandlarnas intressen, att få ett starkare samarbete med leverantören, att lösa gemensamma problem och frågeställningar av olika slag samt att bevara en levande skärgård!

Medlemmar i föreningen är köpmän i livsmedelsbutiker belägna på öar som ej har fast landförbindelse, bro eller statlig vägfärja.